• 015/7581-143 015/7582-992
  • srednjaskola.krupanj@gmail.com
  • Pon - Pet 7.00/20.00 ***Вука Караџића 16****** ДИРЕКТОР: РАТОМИР ДУМИЋ *** МАТИЧНИ БРОЈ: 07120346 *** ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-497660-75 *** ПОДРАЧУН: 840-497666-57 *** РАЧУН РОДИТЕЉСКИ ДИНАР: 840-4528760-56 *** ПИБ: 101394778 *** ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8532 *** БРОЈ РЕГИСТРА: 6144000676 *** ЈББК: 01906 *** Website:www.srednjaskola.edu.rs

 Петак​

РЕД.

БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

ПРЕДМЕТ

Термин за допунску наставу

(дан и време)

Термин за додатну наставу

(дан и време)

Термин за секције

(дан и време)

1.        

Перић Зорица

Српски језик и књижевност

                                                                                                                                                                               

2.        

Стевић Марина

Српски језик и књижевност

 Среда 13.25- 14.10   Среда 14.15-15.00   Среда 12.35-13.20

Језик, медији и култура – изборни програм

     

Уметност и дизајн- изборни програм

     

3.        

Вујић Снежана

Српски језик и књижевност

 Среда 17.50-18.35  Петак 11.45- 12.30  Петак 13.25-14.10

Одељењски старешина   II/4

 

 

 

4.        

Алимпић Катсакиори Марија

Латински језик

     

5.        

Равњак Весна

Француски језик

     

Латински језик

     

Одељењски старешина  I/1

 

 

 

6.        

Павловић Кристина

Енглески језик

 Среда 11.45-12.30  Среда 11.45-12.30  

Одељењски старешина   I/2

  

 

 

7.        

Радовановић Звонко

Енглески језик

 Петак 12.35- 13.20  Петак 11.45- 12-30  

Језик, медији и култура

     

Пословни енглески језик

     

Одељењски старешина   IV/2

 

 

 

8.        

9.        

Јелић Младеновић Данијела

Ликовна култура

     

Милићевић Миланка

Музичка култура

     

Уметност и дизајн – изборни програм

     

10.    

Живановић Оливера 

Математика

     

11.    

Ђурђевић Оливера

Математика

     

Одељењски старешина     II/3

     

12.    

Јовичић Тања

Математика

 Среда 12.35-13.20    

13.    

Лазић Ненад

Рачунарство и информатика

     

Одељењски старешина       III/1

     

14.    

Дојић Драган

Физика

 Среда 12.35-13.20  Петак 16.10-17.10  

Техничка физика

     

Одељењски старешина      II/1 

 

 

 

15.    

Тешић Милија

Хемија

 Петак 13.10-14.00  Петак 12.30-13.10  Петак 13.10-14.00

Хемија и машински материјали

 Уторак 12.00    

Образовање за одрживи развој – изборни програм

     

Грађанско васпитање – изборни предмет

     

16.    

Васиљевић Вера

Биологија

     

Екологија и заштита животне средине

     

Одељењски старешина      IV/1

 

 

 

17.    

Грујић Мила

Географија

 Среда 12.35-13.20    

Економска географија

 Среда 12.35-13.20    

18.    

Мишковић Благојевић Драгана

Историја

 Уторак 12.35-13.20  Понедељак 11.45-12.30  

Историја (одабране теме)

 Уторак 12.35-13.20    

Религије и цивилизације

 Уторак 12.35-13.20    

19.    

Мушковић Петар

Историја

     

20.    

Прокопић Мирослав

Физичко (и здравствено) васпитање

   

 Понедељак и среда

 18.35-20.05

21.    

Недић Драган

Физичко васпитање

   

 Понедељак и среда

 18.35-20.05

22.    

Новичић Зоран

Машински елементи

  Четвртак 12.35-13.20    

Техничко цртање

  Четвртак 13.25-14.15    

Технологија образовног профила

  Четвртак 15.00-16.10    

Практична настава

  Уторак 16.10-16.55    

Организација рада

  Понедељак 17.00-17-45    

Милојевић Милена

Рачунарска графика и мултимедија

     

Механика

  Уторак 18.35-19.10    

Технологија обраде

  Четвртак 18.35-19.10    

Технологија образовног профила - аутомеханичари

     

Практична настава - аутомеханичари

     

Одељењски старешина    III/4

 

 

 

22.    

Поповић Драган

Филозофија

     Среда 12.35-13.20

Социологија

   Четвртак 12.35-13.20  

Психологија

     

Логика са етиком – изборни програм

     

Здравље и спорт – изборни програм

     

23.    

 Вилотић Предраг

Програмирање

     

Рачунарске мреже

     

Рачунари у системима управљања

     

24.    

 Машић Владан

Оперативни системи

     

Микрорачунари и микроконтролери

     

Софтверски алати

     

Рачунарски хардвер

 Понедељак 13.20-14.10    

Одржавање рачунарских система

     

Одељењски старешина     III/2

 

 

 

25.    

 Петровић Милица

Основе електротехнике

    Петак 12.35-13.20  

Електроника

    Понедељак 16.05-16.50  

Увод у архитектуру рачунара

     

Одржавање рачунарских система

     

Рачунарска логика

     

Одељењски старешина   II/2

 

 

 

26.    

Грујичић Зоран

Рачунарске мреже

     

Софтверски алати

     

Оперативни системи

     

Техничка документација

     

Програмирање

     

Микроконтролери и микрорачунари

     

27.    

 Јокић Драган

Електроенергетика

     

Основе електротехнике

 Уторак 17.50-18.35    

Практична настава

     

28.    

Живановић Славко

Практична настава

     

29.    

Јовановић Милан

Практична настава

 Четвртак 16.10-16.55  Четвртак 17.00-17.45  

30.    

Ивановић Дивна

Пословна економија

     

Рачуноводство

     

Статистика

     

Предузетништво

     

Економско пословање

     

Одељењски старешина       III/3

     

31.    

Горан Петровић

Пословна економија

   Петак 17.50-18.35  

Економско пословање

     

Пословна информатика

   Понедељак 12.30-13.20  

Одељењски старешина      I/3

     

32.    

Васиљевић Никола

Устав и права грађана

     

Уставно и привредно право

     

Пословна кореспонденција и комуникација

     

Социологија са правима грађана

     

Право

     

Банкарство

     

Одељењски старешина       IV/3

     

33.    

Тодоровић Невена

Монетарна економија и банкарство           

     

Рачуноводство

 Среда 11.45-12.30    

Пословна економија

     

Основи економије

     

34.   3

Илић Катарина

Верска настава

     

Одељењски старешина      I/4

     

35.    

Крстић Радоје

Рачуноводство

 Понедељак 12.30-13.20    

36.    

Тимотић Никола

Принципи економије

     

Маркетинг

     

37.    

Радић Светлана

Принципи економије

 Уторак 10.55-11.40    

Статистика

     

Линкови

 

 

© 2020 Средња школа Крупањ /НЛ