• 015/7581-143 015/7582-992
  • srednjaskola.krupanj@gmail.com
  • Pon - Pet 7.00/20.00 ***Вука Караџића 16****** ДИРЕКТОР: РАТОМИР ДУМИЋ *** МАТИЧНИ БРОЈ: 07120346 *** ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-497660-75 *** ПОДРАЧУН: 840-497666-57 *** РАЧУН РОДИТЕЉСКИ ДИНАР: 840-4528760-56 *** ПИБ: 101394778 *** ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8532 *** БРОЈ РЕГИСТРА: 6144000676 *** ЈББК: 01906 *** Website:www.srednjaskola.edu.rs

ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ СА РОДИТЕЉИМА И УЧЕНИЦИМА

РЕД.

БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

ПРЕДМЕТ

Термин за консултације са родитељима

дан и време

Термин за консултације са ванредним ученицима

дан и време

1.       

Перић Зорица

Српски језик и књижевност

Понедељак 11.20 – 11.50

Понедељак 11.20 – 11.50

2.       

Стевић Марина

Српски језик и књижевност

Понедељак 14.30 – 15.30

Понедељак 14.30 – 15.30

Језик, медији и култура – изборни програм

Понедељак 14.30 – 15.30

Понедељак 14.30 – 15.30

Одељенски старешина 3/4

Понедељак 14.30 – 15.30

 

3.       

Вујић Снежана

Српски језик и књижевност

Уторак        13.30 – 14.30

Уторак        13.30 – 14.30

Одељенски старешина 1/4

Уторак        13.30 – 14.30

 

 

4.       

Алимпић Катсакиори Марија

Латински језик

Понедељак  9.30 –   10.00

Понедељак  9.30 – 10.00

5.       

Равњак Весна

Француски језик

Петак           7.30 –   8.00

Петак           7.30 – 8.00

Латински језик

Петак           7.30 –   8.00

Петак           7.30 – 8.00

6.       

Павловић Кристина

Енглески језик

Понедељак 15.40 – 16.10

Понедељак  15.40 – 16.10

Језик, медији и култура – изборни програм

Уторак        15.40 – 16:10

Понедељак  15.40 – 16.10

Одељенски старешина 4/2

Понедељак 15.40 – 16.10

 

7.       

Радовановић Звонко

Енглески језик

Среда          11.15 – 12.00

Уторак         15.05 -  15.35

Одељенски старешина 3/2

Среда          11.15 – 12.00

 

 

8.       

Јелић Младеновић Данијела

Ликовна култура

Четвртак     13.00 – 13.30

Четвртак      13.00 – 13.30

9.       

Милићевић Миланка

Музичка култура

Четвртак    13.30 – 14.00

Четвртак      13.30 – 14.00

Уметност и дизајн – изборни програм

Четвртак    13.30 – 14.00

Четвртак      13.30 – 14.00

10.   

Ђурђевић Оливера

Математика

Понедељак 10.10 – 10.40

Уторак         11.20 – 11.50

Одељенски старешина 1/3

Среда          13.00 -  10.30

 

11.   

Јовичић Тања

Математика

Понедељак 9.30 – 10.05

Среда            9.30 -10.05

12.   

Лазић Ненад

Рачунарство и информатика

Петак          8.35 – 9.30

Петак            8.35 – 9.30

Електроенергетика

Петак          8.00 – 8.35

Петак            8.35 – 9.30

Одељенски старешина 2/1

Петак          8.35 – 9.00

 

13.   

Дојић Драган

Физика

Уторак        9.35 – 10.00

Уторак        9.35 – 10.00

Техничка физика

Понедељак 14.30 – 15.00

Понедељак 14.30 – 15.00

Математика

Понедељак 14.30 – 15.00

Понедељак 14.30 – 15.00

Одељенски старешина 1/1

Петак          10.45 – 11.15

 

14.   

Тешић Милија

Хемија

Петак          11.00 - 11.30

Петак      11.15 – 11.45

Хемија и машински материјали

Петак          11.30 – 12.00

Петак      11.15 – 11.45

Образовање за одрживи развој – изборни програм

Петак          11.30 – 12.00

Петак      11.15 – 11.45

Грађанско васпитање – изборни предмет

Четвртак    9.00 – 9.30

 Четвртак   9.00 – 9.30

Одељенски старешина 4/1

Среда         15.10 – 15.40

 

15.   

Васиљевић Вера

Биологија

Среда         10.45 – 11.15

Четвртак    15.05  - 15.45

Екологија и заштита животне средине

Четвртак    15.05  - 15.45

Четвртак    15.05  - 15.45

Одељенски старешина 3/1

Четвртак    11.20 – 11.50

 

16.   

Грујић Мила

Географија

Понедељак 9.30 – 10.05

Понедељак   9.30 – 10.05

Економска географија

Понедељак 9.30 – 10.05

Понедељак   9.30 – 10.05

17.   

Мишковић Благојевић Драгана

Историја

Четвртак     9.30 – 10.30

Четвртак      9.30 – 10.30

Појединац, група и друштво – изборни програм

Четвртак     9.30 – 10.30

Четвртак      9.30 – 10.30

18.   

Мушковић Петар

Историја

Понедељак 16.00 – 16.30

Понедељак 16.00 – 16.30

19.   

Прокопић Мирослав

Физичко (и здравствено) васпитање

Четвртак    10.05 – 10.40

Четвртак    10.05 – 10.40

20.   

Недић Драган

Физичко васпитање

Среда         13.30 – 14.00

Среда         13.30 – 14.00

21.   

 

Новичић Зоран

Машински елементи

Петак         16.15 – 16.55

Петак         16.15 – 16.55

Техничко цртање

Четвртак    15.00 – 15.40

Четвртак    15.00 – 15.40

Технологија образовног профила

Петак         16.55 – 17.40

Петак         16.55 – 17.40

Практична настава

Уторак       13.30 – 14.15

Уторак       13.30 – 14.15

Милојевић Милена

Рачунарска графика и мултимедија

Уторак       13.00 – 13.30

Среда         15.00 – 15.35

Механика

Уторак       13.00 – 13.30

Среда         15.00 – 15.35

Технологија обраде

Уторак       13.00 – 13.30

Среда         15.00 – 15.35

Технологија образовног профила - аутомеханичари

Уторак       13.00 – 13.30

Среда         15.00 – 15.35

Практична настава - аутомеханичари

Уторак       13.00 – 13.30

Среда          15.00 – 15.35

Одељенски старешина 2/4

Уторак       13.00 – 13.30

 

22.   

Поповић Драган

Филозофија

Среда         9.00 – 9.30

Среда         9.30 – 9.30

Социологија

Среда         9.00 – 9.30

Среда         9.30 – 9.30

Психологија

Среда         9.00 – 9.30

Среда         9.30 – 9.30

Здравље и спорт – изборни програм

Среда         9.00 – 9.30

Среда         9.30 – 9.30

Савремене технологије – изборни програм

Среда         9.00 – 9.30

Среда         9.30 – 9.30

23.   

 Вилотић Предраг

Програмирање

Понедељак  8.35 – 9.05

Понедељак  8.35 – 9.05

Рачунарске мреже и комуникације

Четвртак     14.30 – 15.00

Четвртак     14.30 – 15.00

Рачунарски хардвер

 

 

24.   

 Машић Владан

Рачунари

Среда       11.20 – 11.50

Среда       11:20 – 11.50

Микрорачунари и микроконтролери

Четвртак  17.20 – 17.50

Четвртак  17.20 – 17.50

Софтверски алати

Уторак     16.50 – 17.20

Уторак     17.20 – 17.50

Рачунарски хардвер

Петак        09.00 – 09.30

Петак       09.00 – 09.30

Одељенски старешина 2/2

Петак       11.20 – 11.50

 

25.   

 Петровић Милица

Основе електротехнике

Четвртак  11.20 – 11.50

Четвртак  11.20 – 11.50

Електроника

Четвртак  11.20 – 11.50

Четвртак  16.45 – 17.20

Увод у архитектуру рачунара

Уторак     10.10 – 10.40

 

Основе аутоматског управљања

Уторак     10.10 – 10.40

 

Рачунарска логика

Уторак     11.20 – 11.50

 

Одељенски старешина 1/2

Четвртак  16.45 – 17.20

 

26.   

Грујичић Зоран

Рачунарске мреже и комуникације

Среда       10.00 – 10.30

Понедељак  10.00 – 10.30

Софтверски алати

Среда       10.30 – 11.00

Понедељак  10.30 – 11.00

Оперативни системи

Среда       11.00 – 11.30

Понедељак  11.00 – 11.30

27.   

 Јокић Драган

 

 

 

Основе електротехнике

Понедељак 10.45 – 11.15

Понедељак 10.45 – 11.15

Практична настава

Понедељак 10.45 – 11.15

Понедељак 10.45 – 11.15

28.   

Живановић Славко

Практична настава

Уторак        13.35 – 14.05

Уторак    13.35 – 14.05

29.   

Јовановић Милан

Практична настава

Четвртак    16.45 – 17.20

Четвртак 16.45 – 17.20

30.   

 Ранковић Лазар

Рачуноводство

Уторак        09.00 – 10.00

Уторак     09.00 – 10.00

Принципи економије

Уторак        09.00 – 10.00

Уторак     09.00 – 10.00

Основи економије

Уторак        09.00 – 10.00

Уторак     09.00 – 10.00

Одељенски старешина 4/3

Уторак        09.00 – 10.00

 

31.   

Ивановић Дивна

Пословна економија

Петак         10.45 – 11.15

Петак       10.45 – 11.30

Рачуноводство

Петак         10.45 – 11.15

Петак       10.45 – 11.30

Статистика

Петак         10.45 – 11.15

Петак       10.45 – 11.30

Маркетинг

Петак         10.45 – 11.30

Петак       10.45 – 11.30

Економско пословање

Петак         10.45 – 11.30

Петак       10.45 – 11.30

Одељенски старешина 2/3

Петак         10.45 – 11.30

 

32.   

Горан Петровић

Економика и организација предузећа

Понедељак 08.00 – 09.00

Понедељак 08.00 – 09.00

Јавне финансије

Понедељак 08.00 – 09.00

Понедељак 08.00 – 09.00

Пословна информатика

Понедељак 08.00 – 09.00

Понедељак 08.00 – 09.00

Организација рада

Среда         16.45 – 17.30

Среда         16.45 – 17.30

33.   

Васиљевић Никола

Устав и права грађана

Уторак       14.00 – 15.00

Уторак      14.00 – 15.00

Уставно и привредно право

Уторак       14.00 – 15.00

Уторак      14.00 – 15.00

Пословна кореспонденција и комуникација

Уторак       14.00 – 15.00

Уторак      14.00 – 15.00

Одељенски старешина 3/3

Уторак       14.00 – 15.00

 

34.   

Тодоровић Невена

Принципи економије

Понедељак 13.30 – 14.30

Понедељак   13.30 – 14.30

Рачуноводство

Понедељак 13.30 – 14.30

Понедељак    13.30 – 14.30

Пословна економија

Понедељак 13.30 – 14.30

Понедељак    13.30 – 14.30

Монетарна економија и банкарство

Понедељак 13.30 – 14.30

Понедељак    13.30 – 14.30

Економско пословање

Понедељак 13.30 – 14.30

Понедељак    13.30 – 14.30

35.  3

Илић Катарина

Верска настава

Понедељак   9.30 – 10.05

Понедељак    9.30 – 10.05

 

Линкови

 

 

© 2020 Средња школа Крупањ /НЛ